Všechny akce

akce

10.04.2019 (14:18)

Jarní přírodu, horniny, rostliny i živočichy představí Ing. Mgr. Martin Klaudys z AOPK ČR, Regionálního pracoviště Střední Čechy na vycházce v neděli 26. května.

Sraz účastníků v 8.30 hodin u Domu přírody Blaníku. Cestou půjdeme mozaikou luk a lesů k lomu a zpět údolím potoka Brodce. Doporučujeme turistické oblečení a obuv. Akce se koná za každého počasí, terén je náročnější.

Akce se koná u příležitosti Týdne geoparků, Evropského dne chráněných území a v rámci Programu rozvoje pozemkových spolků ČSOP, finančně podpořeného MŽP.

Konec vycházky cca ve 12.00 hodin u Domu přírody Blaníku, Krasovice 19, Kondrac

Kontakt: pořadatel
Kategorie: workshop
Projekt: Kraj blanických rytířů
Kraj blanických rytířů