Všechny akce

Putování Olomoucí za spodním karbonem s geoprůvodcem Tomášem Lehotským

akce

3.06.2022 (15:00)

Bývalé hlavní město Moravy je postaveno na tzv. Olomouckém kopci, který je budován spodnokarbonskými horninami – především slepenci, drobami a jílovými břidlicemi. Během prohlídky se zaměříme na využití spodnokarbonských hornin ve zdivu románského Zdíkova paláce, projdeme si skály v Bezručových sadech a prozkoumáme horninové složení hradeb, dále vystoupáme na nejvyšší místo Olomouckého kopce – Michalské návrší a prohlédneme si břidlicové dlažby s fosilními stopami v gotickém ambitu kostela sv. Michala. Cestou si všimneme patníků a nárožníků a putování historickou Olomoucí zakončíme na Horním náměstí, kde si také prostudujeme středověkou dlažbu.

Více informací zde

Kontakt: pořadatel
Kategorie: exkurze
Projekt: Týden geoparků

akce