Všechny akce

Otevření Kamenné vyhlídky u Votic

akce

12.06.2022 (10:00)

Nová expozice ukazuje dětem i dospělým, že votice leží na hranici velkého geologického tělesa středočeský pluton. Představují se horniny vyvřelé i přeměněné z okolí. Kukátkem si prohlédnete metamorfovaný ostrov a zjistíte, jak to chodí v lomu. Po kameni se můžete projít v bosém chodníku a zatelefonujete si podzemním telefonem. Na dětských panelech provázejí geobryně a geobři. Nakonec můžete spočinout v altánu s nevšedními žulovými sloupy a užít si vyhlídku na středočeský pluton a samozřejmě také na malebné městečko Votice.

 

Více informací zde

Cena: zdarma
Kontakt: pořadatel
Kategorie: Akce pro veřejnost
Projekt: Týden geoparků