O Týdnu geoparků

Co je geopark?

Geopark je území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje. Geologické lokality musí být z odborného hlediska významné a reprezentativní. Geopark je iniciativou místních obyvatel zaměřenou na dobrovolnou ochranu, prezentaci, interpretaci hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním ruchem.

Geoparky v České republice

V ČR existuje Síť národních geoparků, o členství v níž se může ucházet jakékoliv území ČR s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si mohou jednotlivé národní geoparky a kandidátské geoparky vyměňovat zkušenosti a spolupracovat na společných projektech. Na území České republiky se nachází 8 Národních geoparků: Národní geopark Český ráj, Národní geopark Egeria (na Karlovarsku), Národní geopark GeoLoci (na Tachovsku), Národní geopark Železné hory (na Pardubicku), Národní geopark Kraj Blanických rytířůNárodní geopark Podbeskydí, Národní geopark Ralsko a Geopark Vysočina.

Kandidátskými geoparky jsou: Geopark Joachima Barranda, Geopark Jeseníky a Geopark Broumovsko.

Více o geoparcích na webu Národní rady geoparků, případně na stránkách MŽP . Mapové vymezení geoparků naleznete na mapserveru Agentury ochrany přírody ČR.