TG 2018

Evropský týden geoparků podruhé v ČR

2018

 

Každoročně na přelomu května a června se koná Evropský týden geoparků za účelem popularizace geoparků a na podporu ochrany geologického dědictví. Národní geoparky České republiky se připojují pořádáním nejrůznějších akcí pro veřejnost v termínu od 25. 5. do 10. 6. 2018.

V České republice je v současné době vyhlášeno 9 národních geoparků, dva další kandidátské geoparky se na vyhlášení připravují. Geoparky jsou území s cenným geologickým dědictvím a zároveň zajímavou turistickou nabídkou. Krásu i užitečnost neživé přírody geoparky představí veřejnosti v kampani Týden geoparků od 25. 5. do 10. 6. 2018. V tomto termínu pořádají geoparky akce jako například rýžování zlata, pochod, výstavy, cyklojízdu, exkurze, workshopy a další.

„Letos se bude v ČR slavit týden geoparků oficiálně podruhé. Chceme pozvat veřejnost do geoparků a představit jim zajímavé geologické lokality i to, jak naši předkové využívali nerostné bohatství naší země,“ řekla koordinátorka Týdne geoparků Kateřina Červenková z národního geoparku Kraj blanických rytířů.

Více o Týdnu geoparků a přehled všech akcí najdete na www.geoparky.cz.

Přehled hlavních akcí národních a kandidátských geoparků:

NG Kraj blanických rytířů

Cesta za zlatem – pochod s rýžováním zlata

20. 5.

NG Vysočina

Exkurze do lomu v Mrákotíně

25. 5.

NG GeoLoci

Muzejní noc ve Stříbře

26. 5.

NG Egeria

Panelová prezentace v Muzeu Sokolov

1. - 4.6.

NG Ralsko

Kumerská hledačka – hra pro celou rodinu

3. 6.

NG Železné hory

Chrudimské rýžování zlata a drahých kamenů

3. 6.

NG Podbeskydí

 

Hukvaldská houba - pokusná tavba místní železné rudy

3. - 4. 6.

NG Český Ráj

Putování za Rotštejnským pokladem

4.6.